:
SYARAT PENGAJIAN

11-Mar-2022

 

Menduduki SPM.

Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya lima kepujian termasuk Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan Sejarah.

Lulus ujian Thanawi tingkatan empat adalah satu kelebihan.

Berumur 18 tahun dan ke atas.