:
OBJEKTIF PENGAJIAN

11-Mar-2022

Program prauniversiti yang berteraskan sistem perkuliahan dan kerja kursus, program Pengajian STAM ini bertekad untuk melahirkan

Pelajar yang berilmu dalam bidang agama Islam dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan.

Pelajar yang mahir berkomunikasi, boleh bekerjasama dalam kumpulan dan memiliki profesionalisme.

Pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan dan bersedia untuk menduduki alam universiti.

Pelajar yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan semasa.